முன்னால பின்னால

நாயக்கர் ஒருத்தர் தன்னோட குதிரையை ராவுத்தரிடம் கொடுத்து பார்க்கச் சொல்லிவிட்டு வெளியூர் போகிறார். திரும்ப வந்து கேட்டால் ராவுத்தர் அது தன்னோட குதிரை என்கிறார். நாயக்கருக்கு அதிர்ச்சி. நீதி மன்றத்தில் முறையிடுகிறார். நீதிபதி தெனாலி ராமனை வரவழைத்து உன்மை என்னவெனக் கேட்கிறார்.

நாய்க்கர் குதிரைன்னு உண்மையச் சொன்னால் ராவுத்தர் அடிப்பார். ராவுத்தருக்காகப் பொய் சொன்னால் நாயக்கர் அடிப்பார். என்ன செய்வதென யோசித்த ராமன், குதிரையைச் சுற்றி வந்து பின் சொன்னான், “ முன்னால பார்த்தா இது நாயக்கர் குதிரை பின்னால பார்த்தா ராவுத்தர் குதிரை”

அது மாதிரித்தான் இருக்கிறது பந்த் பற்றிய ஆ.கட்சி எ.கட்சி அறிவிப்புக்கள்.

தோல்வி; அரசு அலுவலகங்கள் வழக்கம்போல் இயங்கின என்கிறது அரசு தரப்பு. வெற்றி; கடைகள் அடைக்கப்பட்டிருந்தன என்கிறது எ.கட்சி.

மொத்தத்தில் மக்களுக்குத்தான் சிரமம்.

பந்த் செய்வது தேசவிரோதம் என முன்பு ஒரு தீர்ப்பு வந்ததாக ஞாபகம்.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s