புரிந்ததும் புரியாததும்

சென்ற பதிவு பலருக்குப் புரியவில்லை. புரிந்தவர்களுக்கும் தொடர்பென்னவெனப் புரியவில்லை. பரவாயில்லை. அதை நான் விளக்கப் போவதில்லை. முல்லா கதை ஒன்று மட்டும் சொல்லலாம்.

எதைப் பற்றி என்றாலும் ஒரு கருத்து வைத்திருப்பார் முல்லா. எனவே அவரை மேடையில் ஏற்றி விட்டு கேள்வி கேட்டு கும்மி அடிக்கலாம் என நினைத்த கும்பல் ஒன்று ஒரு விசேச நாளில் அவரை மேடை ஏற்றியது.

மைக்கைப் பிடித்த முல்லா கேட்டார், “நண்பர்களே நான் என்ன பேசப் போகிறேன் எனத் தெரியுமா?”.

கூட்டத்தினர் : ”தெரியாது”

முல்லா : “நான் என்ன பேசப் போகிறேன் என்றே தெரியாதவர்களிடம் பேசிப் பிரயோஜனமில்லை” என்று சொல்லி இறங்கிப் போய்விட்டார்.

மீண்டும் ஒரு முறை முல்லாவை மேடை ஏற்றினர். மைக்கைப் பிடித்த முல்லா கேட்டார், “நண்பர்களே நான் என்ன பேசப் போகிறேன் எனத் தெரியுமா?”.

கூட்டத்தினர் : ”தெரியும்”

முல்லா : “உங்களுக்குத் தெரிந்ததை நான் மீண்டும் பேசுவதில் என்ன பிரயோஜனம்? “என்று சொல்லியவாறே இறங்கிப் போய்விட்டார்.

இந்த முறை அவரை எப்படியும் மாட்டிவிட வேண்டுமென்று முடிவு செய்து அவரை மீண்டும் மேடையேற்றினர். அவரது வழக்கமான கேள்விக்கு ஒரு பாதி ”தெரியும் “ எனவும் மற்றொரு பாதி “தெரியாது” எனவும் பதிலளித்தனர்.

உடனே முல்லா சொன்னார், “ தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்களுக்குச் சொல்லிக் கொடுங்கள். தெரியாதவர்கள் தெரிந்தவர்களிடம் கேட்டுக் கொள்ளுங்கள்”

டிஸ்கி : நண்பர்களே இந்தப் பதிவாவது புரிந்ததா?

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s