வல்லுனர் ரங்காச்சாரி


”அடுத்த பந்தை வாலாஜா முனையிலிருந்து வீச இருப்பவர் மார்ஷல். எதிர் கொள்ளவிருப்பவர் ஸ்ரீகாந்த்”

”வீசும் கை விக்கெட்டின் மேல் வர வீசினார். சற்று அளவு குறைவாக வந்து விழுந்த பந்தை முன்காலிலே சென்று ஓங்கி அடிக்கிறார். அவருக்கு அது ஆறு ரன்களைப் பெற்றுத்தருமா ? இல்லை நான்கா? இல்லை இல்லை எல்லைக் கோட்டின் அருகே இருந்த தடுப்பாளர் அதைப் பிடித்து விடுகிறார். இத்துடன் ஸ்ரீகாந்தின் ஆட்டம் முடிவுக்கு வருகிறது. அவரது ஓட்ட எண்ணிக்கை 12345 இந்திய அனியன் ஆட்ட எண்ணிக்கை 67890”

”இந்தப் பந்தைப் பற்றி உங்கள் அபிப்ராயம் என்ன வல்லுனர் ரங்காச்சாரி அவர்களே?”

“பந்தை வீசியவரும் இன்ஸ்விங்கர் என்ற வகையிலே நன்றாகத்தான் வீசினார். அதை அடித்தவரும் கவர் டிரைவ் என்ற முறையில் அதை நன்றாக அடித்து ஆடினார். எல்லைக் கோட்டின் அருகே பிடித்தவரும் நன்றாகப் பிடித்துவிட்டார்”

”மொத்தத்தில் ரசிகர்களுக்கு நல்ல தரமான கிரிக்கெட் ஆட்டம் காணக் கிடைக்கிறது”

”நன்றி ரங்காச்சாரி அவர்களே”

டிஸ்கி : நான் வன்முறையாளன் அல்ல என என்னை அழைத்துச் சொன்ன அத்துனை நல் உள்ளங்களுக்கும் நன்றி.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s