நுகத்தடி பூட்டிய


தாடிக் கொம்பென்றும்
காங்கேயம் காளையென்றும்
பார்த்துப் பார்த்து வாங்கி வந்தார்
எங்கள் மாமா.

மயிலைக்கு தவிடென்றால் குஷி
கைவிட்டுக் கலக்கும்போதே
கால்வாசித் தொட்டியைக்
காலி செய்துவிடும்

செவலைக்கு இஷ்டம்
பருத்திக் கொட்டை
இல்லையென்றால் ஏங்கும்.

குழந்தைகளென்றால்
கொள்ளைப் பிரியம்
செவலைக்கு
கொம்பு நடுவில் சொறிந்து கொடுக்க
சொக்கி நிற்கும் கண் சொருக

எட்ட வரும்போதே எட்டி உதைக்கத்
தயாராகவிருக்கும் மயிலை
ஏனோ பிடிக்கவில்லை
குழந்தைகளை அதற்கு
அதனால்
குழந்தைகளுக்கும் அதனை.

வரப்போர பசும்புல் மேய்வதில்
உயிர் செவலைக்கு
வரப்புத்தாண்டி
பயிரில் விழுவான் மயிலை.

நுகத்தடியில் பூட்டியதும்
இரண்டும் ஈருடல் ஓருயிர்தான்
இடமென்றால் இடம் வலமென்றால் வலம்
ஒத்திசைவுதான்
ஒருபோதும் இல்லை எசலி

அழுந்திக் காய்த்தக் கழுத்துக்கள்
சொல்லக்கூடும் உள்ளுக்குள்
மரத்துப் போன ஓராயிரம்

வலியோடு தொடர்வதன்றி
வேறேதும் வழியுண்டா
இரண்டுக்கும்?

படம் உதவி : http://www.pbase.com

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s