சுயம் தொலைத்த மற்றொரு முகம்


எழுத்துக்காரனாக, ஆட்டக்காரனாக,
பாடகனாக, விளையாட்டு வீரனாக,
நடிகனாக, அரசியல்வாதியாக
இன்னும் ஏதோகாரனாக
எல்லோருக்கும் தேவைப்படுகிறது
சுயம் தொலைத்த
மற்றொரு முகம்.

அடர்ந்த இருளும் தனிமையும்
கைகோர்க்கும் கணமொன்றில்
அவிழ்ந்துவிடுகிற ஒப்பனைகள்
காட்டிக் கொடுக்கிறது
பிதுங்கி வழியும்
காமத்தையும், குரூரத்தையும்,
நம்பிக்கைத் துரோகத்தையும்,
பித்தலாட்டம் நிறைந்த
பேராண்மையையும்,
ஆக்டோபஸ் கைகளென
திசையெங்கும் நீளும்
ஏக்கங்களையும், பெருமூச்சுக்களையும்

ஆரம்பத்தில் அதி(ய)ர்ச்சியெனினும்
பழகிவிடுகிறது நாளடைவில்

என்றாலும்
கழிகிறது வாழ்க்கை
ஏதோவொன்றை நம்பி.

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s