கத்திக் கப்பல்


பெருமழை நாளொன்றில்
முற்றத்தில் தேங்கிய
மழை நீரில்
கத்திக்கப்பல் விட
சென்ற வருட
கணக்கு நோட்டிலிருந்து
தாள்களைக் கிழித்து வைத்துக்
காத்திருந்தாள் அச்சிறுமி

வேலையாளை வரச்சொல்லி
அடைப்பைச் சரிசெய்ததில்
சட்டென வடிந்தது

சிறுமியின் உற்சாகம்.

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s