வெயிலானை வாழ்த்துவோம் வாங்க

இனிய நண்பரும் பதிவருமான வெயிலானுக்கு இன்று பிறந்த நாள்.

உளமார்ந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் ரமேஷ்.

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s