கூடல் சங்கமம்


நானும் செல்வேந்திரனும் செல்வதாகத் திட்டம். முத்துவேலும் யாத்ராவும் வருவதாகச் சொல்லியுள்ளனர். மற்றவர்கள் முன்கூட்டியே எனக்குத் தெரியப் படுத்தினால் ஒருங்கிணைப்பாளரிடம் சொல்ல ஏதுவாக இருக்கும்.

செவிக்கு உணவில்லாத போழ்து சற்று வயிற்றுக்கும் உணவிடப்படுமெனச் சொல்லியுள்ளனர் நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்துள்ள கடவு அமைப்பினர்.

இதுவரை :- 1. யாத்ரா
2. முத்துவேல்
3. செல்வேந்திரன்
4. வடகரைவேலன்


தொடர்பிற்கு : 9659016277, 9360282812, 9366669469
.

Advertisements

14 comments

 1. உங்களிருவரையும் மற்றவர்களையும் சந்திக்க ஆவலாக உள்ளேன். ஆமா, வெயிலான் என்ன ஆனார்? இம் மாதிரி நேரங்களில் அனுஜன்யா, மண்குதிரை போன்று தொலைவில் இருப்பவர்களை நினைத்து இழப்பாக வருந்துவதுண்டு.

 2. உங்களிருவரையும் மற்றவர்களையும் சந்திக்க ஆவலாக உள்ளேன். ஆமா, வெயிலான் என்ன ஆனார்? இம் மாதிரி நேரங்களில் அனுஜன்யா, மண்குதிரை போன்று தொலைவில் இருப்பவர்களை நினைத்து இழப்பாக வருந்துவதுண்டு.

 3. போய்வந்து அனுபவத்தை பகிருங்கள்.

 4. போய்வந்து அனுபவத்தை பகிருங்கள்.

 5. பகிர்தலுக்கு நன்றி அண்ணாச்சி!

  // வெயிலான் என்ன ஆனார்? //

  இருக்கிறேன் முத்துவேல். வரமுயற்சிக்கிறேன். உங்களை சந்திப்பதில் நானும் ஆர்வமாயிருக்கிறேன்.

 6. பகிர்தலுக்கு நன்றி அண்ணாச்சி!

  // வெயிலான் என்ன ஆனார்? //

  இருக்கிறேன் முத்துவேல். வரமுயற்சிக்கிறேன். உங்களை சந்திப்பதில் நானும் ஆர்வமாயிருக்கிறேன்.

 7. அண்ணாச்சி, உங்களை சந்திக்கப் போகிறோம் என்பது தான் மகிழ்ச்சி, மற்றவை நேரில்.

 8. அண்ணாச்சி, உங்களை சந்திக்கப் போகிறோம் என்பது தான் மகிழ்ச்சி, மற்றவை நேரில்.

 9. நானு?

  1. யாத்ரா
  2. முத்துவேல்
  3. செல்வேந்திரன்
  4. வடகரைவேலன்
  5. சிவக்குமரன்

 10. நானு?

  1. யாத்ரா
  2. முத்துவேல்
  3. செல்வேந்திரன்
  4. வடகரைவேலன்
  5. சிவக்குமரன்

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s