அனுஜன்யாவை வாழ்த்துவோம்


நம்ம யூத் பதிவர் அனுஜன்யாவுக்கு இன்று (3/5/2009) திருமண நாள்.

அவருக்கும் அவரது தங்கமணிக்கும் இன்று போல் என்றும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழ நமது வாழ்த்துகள்.

அவரது கவிதைகளைப் பொறுத்துக் கொள்ளும் அவரது தங்கமணிக்கு் நமது சிறப்பு வாழ்த்துகள்.

வாருங்கள் வாழ்த்துவோம்.

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s