முக(ம்)மூடி

.

மகளாய், அக்காவாய், தங்கையாய்
மனைவியாய், அம்மாவாய்,
வாங்குபவளாய், விற்பவளாய்
எடுப்பவளாய், கொடுப்பவளாய்
எண்ணற்ற அவதாரம்.

எல்லாவற்றுக்கும் கைவசமுண்டு
பொருத்தமான முகமூடிகள்
அநிச்சையாய் அணியவும்
ஆனவுடன் அகற்றவும்

எந்த முகத்தைத்
தரிசிக்க வந்தீர்களென்பதை
முன்கூட்டியே சொல்லுதல் உசிதம்
தோதான முகமூடி தேடியெடுக்க

அணியவும், அகற்றவும்
மீண்டும் மீண்டும்
அணியவும், அகற்றவும்
ஆனதில்
எனக்கே மறந்து போனது
என் சுய முகம்.

முகமூடியற்றிருபதை விட
முகமற்றிருப்பது மேலோ?

டிஸ்கி : அப்துல்லா அழைப்புக்காக எழுதுன கவிதை.

டிஸ்கி1 : இந்தக் கவிதை பிடித்திருந்தால், என்னுடைய இந்தக் கவிதைகளும் பிடிக்கக் கூடும். தக்கைகள் அறியா நீரின் ஆழம். இடம் பெயர்(த்)தல்.

.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s